خانه / شرایط ذخیره کوکی ها

شرایط ذخیره کوکی ها


کوکی ها فایل هایی هستند که توسط صفحه‌هایی که از آن ها بازدید می کنید ایجاد و در دستگاه شما ذخیره می‌شوند. کوکی‌هایی که ما در این صفحه استفاده می‌کنیم به ما این فرصت را می‌دهند که اولویت های کاربران را تشخیص و محتوای مناسب ایشان را ارائه دهیم.

در اولین بازدید شما از این صفحه از شما خواسته می‌شود تا موافقت خود را با ذخیره کوکی های این صفحه اعلام کنید و پس از موافقت شما یا ادامه بازدید از صفحه، این فایل ها در دستگاه شما مطابق شرایط بیان شده ذخیره می‌شود.

 کوکی های مورد استفاده ما در دستگاه شما، به مدت دو سال پس از نصب اولیه و یا آخرین تاریخ به روز رسانی باقی می‌مانند.

 شرایط ذخیره کوکی ها ممکن است در طول زمان تغییر یابند که این تغییرات با اطلاعیه ای دراین بخش به کاربران اعلام می شود. لطفا بخش شرایط ذخیره کوکی ها را به طور مرتب بررسی کنید.

به طور کلی، کوکی ها برای تشخیص اولویت های شما در سایت فعال می‌شوند و در این رابطه هیچ اعلان یا یادآوری صورت نمی‌گیرد. اکثر مرورگرها به صورت خودکار کوکی ها را می پذیرند. برای غیرفعال سازی آن گزینه عدم پذیرش خودکار را در مرورگر خود فعال کنید.

لطفا در صورت بروز هر گونه سوالی در این رابطه با نشانی زیر مکاتبه فرمایید: [email protected]