خانه / حریم خصوصی

حریم خصوصی

برای ارائه خدمات بهتر، ممکن است نیاز به ثبت اطلاعات کاربران در وبسایت باشد.

اطلاعاتی که ممکن است از شما درخواست شود به شرح زیر است:

 • نام
 • ایمیل
 • شماره تلفن
 • شماره موبایل
 • نشانی
 • عنوان شغلی / حوزه فعالیت
 • نظر شما در باره خدمات ما 

اطلاعات شخصی برای اهداف زیر جمع آوری می‌شود:

 • فراهم آوردن خدمات و اطلاعات مورد نیاز شما
 • پاسخ به سوالات شما
 • اطلاع رسانی در خصوص تغییرات خدمات ما
 • دریافت بازخورد شما در مورد خدمات ما
 • جلوگیری از جرایم اینترنتی در صفحه ما

اطلاعات شما با تیم و وکلای ما به اشتراک گذاشته می‌شود شایان ذکر است که ما تمامی الزامات لازم و تدابیر امنیتی برای حفاظت از اطلاعات شما را در این سایت به کار خواهیم گرفت.

ثبت اطلاعات به معنای رضایت شما برای استفاده از اطلاعات برای دستیابی به اهداف فوق است. در صورت عدم تمایل لطفا اطلاعات خود را وارد نکنید.

 درصورتیکه ما طبق قوانین داخلی مجاز باشیم، می‌توانیم اطلاعاتی را که وارد می کنید، با سوابقی که قبلا در اختیار داریم جمع کنیم.

ما متعهدیم که اطلاعات شما را به صورت محرمانه حفظ کنیم و از آن استفاده تجاری ننماییم.