خانه / شرایط استفاده

شرایط استفاده

با استفاده از صفحه ما، شما تایید می‌کنید که از تمام قوانین و مقررات صفحه ما مطلع هستید. در صورت ایجاد حساب کاربری در صفحه ما، نام کاربری و رمز عبور خود را محرمانه نگه دارید و آن را در دسترس دیگران قرار ندهید.

استفاده از این صفحه یا محتوای آن برای تبلیغات یا اهداف تجاری دیگر مجاز نیست.

مطالب موجود در این صفحه صرفا برای اطلاع مخاطبین است و به هیچ عنوان مشاوره حقوقی تلقی نمی‌شود. بنابراین، شرکت هیچ مسئولیتی در برابر خسارات وارده ناشی از مطالب مندرج در این صفحه اعم از نقض قرارداد یا عدم النفع نخواهد داشت.

 محتوای صفحه، میزان دسترسی شما به آن، مطالب وارد شده از سوی شما در صفحه در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر، اصلاح یا حذف است.

خط مشی و محتوای این صفحه تابع قوانین ایران است.